איסוף קרטון

כלובים לאיסוף קרטון. מוצבים במפעלים וברשויות מקומיות
cardb2cardb1

מנופים לאיסוף קרטון
cardb3

דחסים לאיסוף קרטון מכלובים
cardb4 cardb5

קרטון בשטח המפעל לפני הכבישה על המשוא המוביל למכבש
  

קרטון יוצא בבאלות מהמכבש לחצר המפעל